โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเมืองนครพนม
2 ก.ย.59 พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูกิตติสุตานุยุต รจอ.เมืองนครพนม
และพระครูปทุมสิทธิวัฒน์ เลข.รจอ.เมืองนคร ร่วมมอบป้ายศีล 5 กับนายอำเภอเมืองนครพนม
ผอ.โรงเรียน 10 โรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับมอบป้ายศีล 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม


พระครูวิชิตพัฒนคุณ, พระครูกิตติสุตานุยุต, พระครูปทุมสิทธิวัฒน์หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ