โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

บุญข้าวสากไหลเรือไฟ วัดศรีสะอาด
15 กันยายน 2559 ..พระครูวิชิตวรเขต เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด เจ้าคณะอำเภอวังยาง..
ร่วมกับชาวบ้านส้มป่อย ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม..
ได้จัดงาน "บุญข้าวสากไหลเรือไฟ" ประจำปี 2559.. ซึ่งงานนี้ ชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติ สืบต่อกันมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน.. เรือไฟเป็นเรือโบราณ ใช้วัสดุ ธรรมชาติ..
โดยชาวบ้านทำขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลำน้ำก่ำ.. เป็นการทำบุญประจำปี ที่ทำกันมา 74 ปีแล้ว.
.ในวันนี้เป็นวันแรก เป็นการแห่เรือไฟเข้าวัด เพื่อทำพิธี และจะลอยไปตามลำน้ำก่ำ ในคืนวันเพ็ญ เดือน 10..
ในปีนี้ถือเป็นการสนับสนุน ขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 อีกด้วย..


บุญข้าวสากไหลเรือไฟวัดศรีสะอาด
ชาวบ้านส้มป่อย ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าอาวาส วัดศรีสะอาด


บุญข้าวสากไหลเรือไฟ วัดศรีสะอาด


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าอาวาส วัดศรีสะอาด


ประเพณีแข่งขันเรือพายจิ๋ว 6 ฝีพาย ประจำปี 2559
ณ หนองน้ำคำ วัดศรีสะอาด บ้านส้มป่อย ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม.


บุญข้าวสากไหลเรือไฟ โบราณ.. ซึ่งชาวบ้านได้จัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480..
โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ไม้ไผ่ ต้นกล้วย ฟางข้าว ทำเป็นตัวเรือ ประดับประดาด้วยไฟ ที่ทำจากเทียนบ้าง
กระป๋องใส่น้ำมัน แล้วจัดไฟ ไหลไปตามลำน้ำก่ำ.. เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแม่คงคา
ตามความเชื่อของบรรพบุรุษ.. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ฮีต 12 อิสานไทย..
เป็นการสนับสนุน ขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของจังหวัดนครพนม..


บุญข้าวสากไหลเรือไฟ โบราณ วัดศรีสะอาดหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ