โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
21 กันยายน 2559.. พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ประจำหนตะวันออก.. ได้ลงพื้นที่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม.. โดยมี พระมหาสมัคร วรปุณโณ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ คณะสงฆ์ ข้าราชการ ญาติโยม นักเรียน ได้เข้าร่วมรับฟังแนวทาง
การขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3..


พระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


พระมหาสมัคร วรปุณโณ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3ประจำหนตะวันออก


วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ