ประมวลภาพทั่วไป


อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล ปี 2541

ประมวลภาพ
ชัยภูมิ สมณศักดิ์ อินเดีย-เนปาล ๑ รับเสมาธรรมจักรพระราชทาน
พรรษาแรก ภาพเก่า นักเผยแผ่ รุ่น 34 เยี่ยมชมสวนลุมพินีวัน41
เยี่ยมชม วัดญี่ปุ่น องค์โตบุสซึ      


 กลับสู่หน้าหลัก