โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๙ - ๑๑ เดิอน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
คณะครูนักเรียน ๑๒๐ คน


การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) ภาพกิจกรรมวัดป่ามหาชัย กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย เรณูนคร
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ นาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการเรณูนคร  

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ