โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ วัดนายอภิรมย์ อำเรณูนคร

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
วัดนายอภิรมย์ บ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
พระครูวิชัยสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลนางามเขต ๒
และพระครูสมุห์ไพจิต จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนายอภิรมย์
ได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โดยนำพุทธศาสนิกชน จำนวน ๑๑๐ คน
สมาทานศีล ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถวายสังฆทาน แสดงพระธรรมเทศนา
ตามโครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษา”


พระครูวิชัยสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูสมุห์ไพจิต จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนายอภิรมย์


วัดนายอภิรมณ์ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม


โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการเรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร