โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระมหาสมัคร วรปุญโญ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า
และคณะสงฆ์อำเภอนาหว้า..พร้อมด้วยหน่วยงานทางราชการ เทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียน โรงพยาบาลประจำตำบล พ่อค้า และประชาชน ต่างพร้อมใจกัน..
จัดกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจรอำเภอนาหว้า ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ตามแนวขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓. เพื่อพระพุทธศาสนาจะคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป...


พระมหาสมัคร วรปุญโญ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า


โครงการธรรมะสัญจร อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการธรรมะสัญจร อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร