โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดศรีวิชัย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าระยะที่ ๓ วัดศรีวิชัย ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม
โดยการนำคณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง มีชาวพุทธศาสนิกชน ในเขตอำเภอบ้านแพง
ร่วมกันสมาทานศีล ฟังธรรม ทุกวันพระ ในช่วงเข้าพรรษา เป็นจำนวนมาก


วัดศรีวิชัย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) ภาพกิจกรรมวัดป่ามหาชัย กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย เรณูนคร
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ นาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการเรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพงคำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ