ศูนย์ข่าววัดป่ามหาชัย
รวบรวมข่าวสารงานบุญต่างๆ ข่าวสารอื่น ๆ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กฐินสามัคคี วัดป่ามหาชัย
โดยการนำของ นายหน่อ ผิวผาง, นางกันยา ผิวผาง
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
ทำบุญบ้าน โยมอุมิยา พงษานุกุลเวช
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
พระครูศรีธรรมากร ,พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ วัดดอนกลาง บ.ดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรม วันมาฆบูชา
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ผ้าป่าสามัคคีราชบุรี สกลนคร นครพนม
ทอดถวาย วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เพื่อบูรณะห้องสุขา สำหรับนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๑๑ ห้อง
๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
พระครูศรีธรรมากร ,พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีพุทธาภิเษกพระแก้วมรกต
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์ วันบูรพาจารย์
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญ ทักษิณานุปาทาน
ถวายพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖ รูป
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑ มกราคม ๒๕๖๒
ชาวบ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีสวดมนต์ข้ามปี/พิธีพุทธาภิเษก
แสดงธรรม โดยพระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ วัดธรรมาราม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑-๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิด โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี
โดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
บรรยายธรรม "ศุกข์ถึงธรรม สุขถึงใจ"
โดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ มหาวิทยาสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
บุญกฐินสามัคคี วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี
ข่าวสารปี 2560


 กลับสู่หน้าหลัก