๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
ทำบุญบ้าน คุณอุมิยา พงษานุกุลเวช
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
พระครูศรีธรรมากร ,
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ วัดดอนกลาง
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผ้าป่าสามัคคี
ราชบุรี-สกลนคร-นครพนม
เพื่อบูรณะห้องสุขา 11 ห้อง

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีพุทธาภิเษกพระแก้วมรกต
วันบูรพาจารย์

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญวันบูรพาจารย์
สวดทักษิณานุปาทาน
ถวายพระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)  

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์
วันบูรพาจารย์  
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์

๒ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖ รูป
งานปฏิบัติธรรมประจำปี

๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑ มกราคม ๒๕๖๒
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่