พิธีวางฤกษ์ เตาเมรุพระราชทานเพลิงศพ

พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๕๘
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลาปาก และเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘)
.........................................................


แบบเตาเมรุพระราทานเพลิงศพพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๐๙.๑๙ น. -ประกอบพิธีเครื่องบวงสรวง "ฤกษ์"
เวลา ๑๐.๑๙ น. -ประธานพิธีวาง "ฤกษ์" เตาเมรุ
  -พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา ๑๑.๐๐ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณรที่มาร่วมงาน
  -พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
         ฉะนั้นจึงขอเจริญพรเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ไปร่วมงานประกอบพิธีวาง "ฤกษ์"
ก่อสร้างเตาเมรุพระราชทานเพลิงศพ เจ้าคุณพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) ครั้งนี้ ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
ติดต่อสอบถาม พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย โทรศัพท์ 093-1299866, 061-0314714
โอนเงินร่วมทำบุญ "บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม เลขที่บัญชี 989-8-15722-4"
ชื่อบัญชี วัดธาตุมหาชัย(เพื่องานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่คำพันธ์)

 


สถานที่ประกอบพิธีวาง "ฤกษ์" เมรุพระราชทานเพลิงศพ
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


เมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฯ จำลอง

การเดินทาง ตามเส้นทางสายนครพนม-สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 22
กิโลเมตรที่ 201-202 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดอีก 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร

ประมวลภาพวางฤกษ์ สร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

ประวัติ พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๑.ชาติกำเนิด ๔.กำเนิดวัดป่ามหาชัย ๗.สัจจะแห่งชีวิต ๑๐.นิมิตประหลาด ๑๓.ผจญภัย
๒.สร้างธาตุมหาชัย ๕.การเผยแผ่ ๘.ความพลัดพราก ๑๑.หลงในรู้ ๑๔.กำหนดรู้
๓.พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ๖.ปริศนาธรรม ๙.ธรรมโอสถ ๑๒.ชื่อมหาชัย ๑๕.พระบรมครู

ธรรมะคำสอน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
อารมณ์กรรมฐาน ทางเดินของจิต การแสวงหาตน นักปราชญ์ของจิต ทาง ๗ สาย ธรรมะของหลวงปู่(๒)
กายสังขาร-จิตสังขาร เบญจขันธ์เป็นของหนัก เหตุให้ถึงธรรม อนัตตาเบญจขันธ์ เกร็ดธรรมะ

ประมวลภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 อินเดีย ครั้งที่ ๒ อินเดีย เนปาล ครั้งแรก วันสงกรานตฺ์ หนังสือสุทธิ
 วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดป่ามหาชัย งานปฏิบัติธรรม โครงการบวชสาเณรภาคฤดูร้อน ในหลวงพระราชินีเสด็จ
อิริยาบถขณะฉันหมาก งานวันเกิดหลวงปู่ฯ บิณฑบาต พิธีเลื่อนสมณศักดิ์
กิจนิมนต์ฉันเพล ฐานทัพเรือสัตหีบ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต วัตถุมงคล
พิธีหล่อพระพุทธรูป วัดสร้างพระอินทร์ เจ้าคณะภาค ๑๐ บริเวณวัดธาตุมหาชัย
ภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปํญโญ พระธาตุมหาชัย สำนักเรียนวัดธาตุมหาชัย ยกฉัตรพระธาตุมหาชัย
มรณภาพ งานปฏิบัติธรรมประจำปี ครอบครัวสร้างบ้านมหาชัย ยกช่องฟ้าอุโบสถ
พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พิธีบรรจุสรีระสังขาร พิธีสวดพระอภิธรรม
โรงพยาบาลบำรุงษ์ราช อาพาธ ภายในกุฏิหลวงปู่ฯ กุฏิหลวงปู่วัดป่ามหชัย