งานคณะสงฆ์
ประชุมพระสังฆาธิการ ศูนย์ภาค ๑๐
รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์ จังหวัดนครพนม
รายชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
กฏหมายเกี่ยวกับศาสนา ศาสนสถานและพระสงฆ์ที่ควรรู้
ข่าวสารงานบุญ กิจกรรมคณะสงฆ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่นๆ
          การทำบุญประเพณีชาวอีสาน ปี ๒๕๖๒
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นตรี
สอบวันที่ ๑๐ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นโท-เอก
สอบวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เอกสารกำหนดการ
แบบรายงาน
ผลงานการดำเนินงาน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
แห่งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมนัสการองค์พระธาตุมหาชัย
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๖-๘ มี.ค.๒๕๖๓

อนุโมทนา

นายชาญยุทธ พันธุเศรษฐ์
เจ้าภาพกฐินวัดป่ามหาชัย
ทอดถวาย 11 ตุลาคม 2563
อนุโมทนา

นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง 
เจ้าภาพกฐินสามัคคี
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
10 พ.ย ๒๕๖๒