โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อำเภอปลาปาก

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙ โครงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านวังม่วง นายชูชาติ. ศรีวิรัติ
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน. สมาชิก อบต.มหาชัย คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง
พร้อมทายกทายิกา เยาวชนบ้านวังม่วง จำนวน ๘๔ คน ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล และฟังบรรยายธรรมเรื่องศีล ๕ นำพาโลกสู่สัตติสุข
บรรยายโดยพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย และกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย


นายชูชาติ.ศรีวิรัติ ผู้ใหญ่บ้านวังม่วง

บ.วังม่วง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

เจ้าคณะตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก    
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ