โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โครงการธรรมสัญจร วัดป่านาอุดม อำเภอปลปาก
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการธรรมสัญจร ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
สนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ มีผู้ร่วมกิจกรรมพระสงฆ์ ๖ รูป
ประชาชน ๘๐ คน นักเรียน ๑๕ คน รวม ๙๕ คน เริ่ม เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
มี พระพันตรี สาธโร ประธานที่พักสงฆ์นาอุดม บ้านนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
บรรยายธรรมโดย พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย


พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
เป็นวิทยากร บรรยายธรรมสัญจร วัดป่านาอุม


บ้านนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก  
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ