โรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองนครพนม
วันที่ 24 สิงหาคม 2559.. พระครูวิชิตวรเขต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ระดับจังหวัดนครพนม.. ออกตรวจเยี่ยมชม กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ
ให้กำลัง และมอบป้าย โรงเรียนรักษาศีล 5 โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม
โดยมี นางระพีพรรณ พรหมอาจ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
สนับสนุน โครงการฯ โรงเรียนรักษาศีล 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม..หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ