สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร พุทธชัยมงคลคาถา
คิริมานันทสูตร โพชฌังคปริตร
ธชัคคสูตร อุณหิสสวิชัย
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อาทิตตปริยายสุตตัง บทแผ่เมตตาทั่วไป
บทขัดอนัตตลักขณสูตร บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
อนัตตลักขณสูตร คำขอบวชชี
บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
คาถาอาการวัตตาสูตร คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
มงคลสูตร  


สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร


เพราะเวลาเราสวดมนต์ทำให้ตามอง ปากอ่าน หูฟัง ทำให้เกิดสมาธิ สมาธิก่อให้เกิดซึ่งปัญญา
ปัญญาก็จะนำพาชีวิตของเราให้ไปได้อย่างราบรื่น ในทางวิทยาศาสตร์ เวลาที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์
เสียงซึ่งเป็นสัมมาวาจาและเป็นกุศลนี้ จะทำให้น้ำในตัวเราเรียงโมเลกุล เป็นน้ำที่มีผลึกใส ผิวเราจะใส
ใจสว่าง เรียกได้ว่า ผิวเปล่งปลั่ง เพราะเป็นความงามที่ออกมาจากใจ ยิ่งถ้ามีความเข้าใจในบทสวดมนต์นั้นๆ
ด้วย ก็จะยิ่งเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวผู้สวดด้วย

ทำไมต้องสวดมนต์ข้ามปี... ?

เพราะช่วงเวลาดี ก็คือ ช่วงเวลาของศักราชใหม่ ดังนั้นการสวดมนต์ข้ามปี จึงถือได้ว่าเป็นสิริมงคล
ต่อการเริ่มศักราชใหม่ และถือว่าเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปีอีกด้วย การสวดมนต์ข้ามปี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
และเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับลูกหลานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพราะการสวดมนต์จะทำให้เจริญสติ
ทำให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นสุข ด้วยเหตุนี้เอง การสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
ในวันขึ้นปีใหม่ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเงิน ช่วยลดอุบัติเหตุ และอันตรายต่างๆ ยังถือเป็นการทำความดี
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อีกด้วย

ทำไมต้องหาที่สวดมนต์ข้ามปี สวดที่บ้านได้ไหม... ?

จริงๆ ถ้าจะให้สวดมนต์ที่บ้านก็ทำได้ แต่การสวดมนต์ในสถานที่ที่มีความสุข สงบ
รวมไปถึงมีคนสวดร่วมกันหลายๆ คน ก็จะมีเหล่าทวยเทพเทวดามาชุมนุมกัน แล้วก็อวยพรเรา
รวมไปถึงพลังเสียงของการสวดมนต์ของคนหมู่มาก และโดยอริยสงฆ์ การสวดด้วยความตั้งใจโดยคนหมู่มาก
รวมไปถึงสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น โบสถ์กลางน้ำที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีอานิสงส์ที่มาก และสามารถโน้มใจของเราให้สงบ และที่สำคัญจะได้มองเห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ระลึกพระธรรมคำสั่งสอน ได้เจอ ได้สืบทอดพระศาสนา ตรงนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
อยากจะให้ทุกท่านได้สวดมนต์ จริงๆ จะสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ ไปวัดใกล้บ้านก็ดี

และที่สำคัญกว่านั้น คือ เรื่องของการสวดมนต์นั้น จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นคนไม่เคร่งเครียด
จิตของเราสงบนิ่ง เยือกเย็น ทำให้หลับสบาย ตื่นมาก็เป็นสุข ทำให้การผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
และทางเดินอาหารหมดไป เพราะปอดของเราต้องมีกำลัง และที่สำคัญที่สุด คือ การปรับสมดุลของร่างกาย
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ครอบครัวมีความสุข รวมไปถึงเทวดาก็รัก และเมตตาคุ้มครองรักษา
นี่คือพลานุภาพของการสวดมนต์ และก็เจริญสมาธิภาวนา

สุดท้ายอาจารย์ก็อยากจะฝาก และเรียนเชิญทุกท่านให้มาสวดมนต์ข้ามปีกัน
ไม่ใช่เฉพาะแต่การสวดมนต์ข้ามปี ถ้ามีโอกาส มีเวลา ก็ขอให้สวดมนต์กันอย่างสม่ำเสมอ
เวลามีความสุขสวดมนต์ มีความทุกข์สวดมนต์ สวดบ่อยๆ เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลาที่มีความทุกข์เลย
อันนี้เป็นความสำคัญสุดๆ สุดท้าย การสวดมนต์เป็นพลังที่มหัศจรรย์ ทำให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุข

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี...!

ท่านพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ข้อคิด หลักธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์
หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปี ไว้ดังนี้

1. ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย
2. เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา
3. เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล
4. เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม
5. เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์


บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร บทสวดธรรมจักร อนุโมทนาวิธี    

 กลับสู่หน้าหลัก