โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก
๑๘- ๑๙ ส.ค.๕๙ นายทรัพย์ทวี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม จำนวน ๗๗ คน
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น คือโครงการนำธรรมะสู่ภาคปฏิบัติ
ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นนิสัย โดยรณรงค์ให้สมาชิกหมั่นทำ 7 กิจวัตรความดีจนเป็นนิสัย อันได้แก่
1) รักษาศีล ๕ 2) สวดมนต์ นั่งสมาธิ 3) จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำให้สะอาด เป็นระเบียบ
4) จับดีคนรอบข้าง 5) พูดจาไพเราะ 6) บำเพ็ญประโยชน์ 7) ร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ
ณ วัดน้อยโพธิ์คำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม


โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ณ วัดน้อยโพธิ์คำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ