โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดศรีจำปา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1 กันยายน 2559.. พระครูกิตติพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีจำปา รองเจ้าคณะอำเภอนาแก..
พร้อมด้วยสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5.. พุทธศาสนิกชน ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี บุญข้าวประดับดิน
1 ใน ฮีต 12 อิสานไทย.. ณ วัดศรีจำปา บ้านซ่ง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม..
สนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของอำเภอนาแก จ.นครพนม..


วัดศรีจำปา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1 กันยายน 2559.. พระครูกิตติพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีจำปา รองเจ้าคณะอำเภอนาแก..
คณะสงฆ์ พร้อมด้วยสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5.. ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตร ปฏิบัติธรรม
ทุกวันพระในฤดูเข้าพรรษา ณ วัดศรีจำปา บ้านซ่ง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม..
สนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของอำเภอนาแก จ.นครพนม..


พระครูกิตติพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีจำปา รองเจ้าคณะอำเภอนาแกหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดศรีจำปา อำเภอนาแก    
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอปลาปาก มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอโพนสวรรค์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาทม
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอท่าอุเทน มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอบ้านแพง
ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาหว้า วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ