โรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

รับมอบป้าย โรงเรียนรักษาศีล ๕
30 สิงหาคม 2559.. พระครูสุวิมลธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการมอบป้าย
โรงเรียนรักษาศีล 5 แก่ โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมี ผอ.ประทีป ขุมทอง พร้อมกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ร่วมกันรับป้าย และในวันนี้ ได้มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครู อาจารย์ ที่ล่วงลับ ไปแล้ว..


พระครูสุวิมลธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม


ผอ.ประทีป ขุมทอง คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันรับป้าย


โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร    
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ