โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง
วันที่ 1 ก.ย. 2559 เวลา 06.30 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานโครงการ"ธรรมสัญจร" (ครั้งที่ 6) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำรวจ สถ.วังยาง
ทหาร(ชป.พท.อ.วังยาง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
ร่วมกิจกรรมเข้าวัด รักษาศีล 5 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปฏิบัติธรรม
ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา ปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3ทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม ณ ศาลาวัดท่านาขาม บ.นาขาม ม.4 , 7 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 395 คน

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง


ศาลาวัดท่านาขาม บ.นาขาม ม.4 , 7 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง    
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ