โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.. พระปลัดอนันท์ เขมานนฺโท เจ้าคณะตำบลยอดชาด
อ.วังยาง จ.นครพนม.. จัดโครงการเข้าวัดพัฒนาจิต ตามแนวหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
โดยมี พระสมุห์จะตุพล สิริปญฺโญ เป็นพระวิทยากร ให้การอบรม ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
แก่อุบาสก อุบาสิกา เยาวชน นักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถฯ ๑๒ สิงหาคม.. ภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร..
ณ วัดโพนสวรรค์ บ้านผักขะย่า โนนแดง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม..
สนับสนุน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ของอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


วัดโพนสวรรค์ บ้านผักขะย่า โนนแดง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม


พระปลัดอนันท์ เขมานนฺโท เจ้าคณะตำบลยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม



หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ