โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก
"พระเทพวรมุนี" เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยมีพระครูสุตเจติยานุรักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และเจ้าคณะตำบลธาตุพนม อีกตำแหน่งหนึ่ง
เป็นผู้นำพาพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน สวดมนต์ทำวัตรเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๓๐ น. ทุกวัน
สวดมนต์ทำวัตรเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันพระ
จะเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีก ๑ ชั่วโมง โดยเริ่ม ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น.
จะมีพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร และทั่วๆ มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุกวัน มิได้ขาด

นอกจากนี้ ทุกวันพระ จะมีจิตศรัทธาจากญาติโยม นำน้ำปานะ มาถวายให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี
และผู้ปฏิบัติทุกท่าน

จะมีส่วนหนึ่งท่านที่สมาทานศีล ๘ จะปฏิบัติต่อ บริเวณด้านนอกองค์พระธาตุพนม
จนเป็นกิจวัตรประจำวัน และเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม


พระครูสุตเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม นำสวดมนต์หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาหว้า วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ