โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โครงการธรรมะสัญจร ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ
คณะสงฆ์ตำบลโนนตาล ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จัดโครงการธรรมะสัญญจร
เป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุน นโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะร่วมกันสมาทานศีล ให้ท่าน และเจริญจิตภาวนา
มีประชาชน ๓๐๐ คน พระสงฆ์ ๑๓ รูป


รายชื่อวัดในเขต ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดกองมณี   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดกุญชร   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดคามวาสี   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดจอมแจ้ง   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดฉิมพลี   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดธาตุ   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดธาตุสิมมา   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดน้อยทวย   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดโนนสะอาด   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดศรีบุญเรือง   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดหัวบึง   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดอรัญญมหาวัน   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดอรัญลัฎฐิวัน ตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม

 หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน  
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ