งานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.........................................
ในวันที่ ๑ - ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
โดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม)แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
สถานที่ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โทร. 087-145-0297

 
บทสวดมนต์
ประวัติข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
ข่าวสาร วัดป่ามหาชัย
ข่าวสารงานบุญ กิจกรรมคณะสงฆ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่นๆ
          การทำบุญประเพณีชาวอีสาน ปี ๒๕๕๙
พระพุทธศาสนา
  สาระความรู้ทั่วไป
ประวัติต้นศรีมหาโพธิ์ ๔ ต้น
 ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
 การไหว้ ๕ ครั้ง
ข่าวสำนักปฏิบัติธรรม คม ชัด ลึก
นาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวช
นาคในพระไตรปิฎก
  สาระธรรม
เห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธกิจ ๕ ประการ
พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
พระสงฆ์รูปแรก
อุบาสกอุบาสิกคนแรก
ความรู้เกี่ยวกับ สีมา
พระพุทธศาสนสุภาษิตทั่วไป
บทกลอน ความตาย
บทกลอน กฎแห่งกรรม
ความรู้เรื่อง สีมา
ขอขมากรรม อโหสิกรรม
พระพุทธพจน์ น่าสนใจ
ศีลอุโบสถ

พระพุทธรูปและพระธาตุ
ประจำวันเกิด

ประวัติความเป็นมา
และคำบูชา

พุทธประวัติ  
เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดถึง
บุคคลและสถานที่
ที่เกี่ยวข้อง

เสียงธรรมะ
ข้อมูลอื่นๆ    
วีดีโอ
วันสำคัญทางศาสนา
บทสวดต่างๆ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ศาลากลางน้ำ
วัดป่ามหาชัย
 
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นตรี
สอบวันที่ ๑๐ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นโท-เอก
สอบวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เอกสารกำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วันที่ ๓ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
อนุโมทนา

กฐินสามัคคีวัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๕๙
นำโดย นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม
นางลักขณา ชัยยิ้ม

   

เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย จดทะเบียน ๔ เมษายน ๒๕๕๘
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม งานปฏิบัติธรรม ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ประเพณีการทำบุญ กฐิน ผ้าป่า ข่าวสารงานบุญต่างๆ สาระความรู้ บทสวดมนต์ พระพุทธพจน์