ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทร. 0898419453

ข่าวประชาสัมพันธ์
กฐินสามัคคี วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร
Cr:คุณน้ำ (หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)
นางสาวนันทิญา ประทัง, คุณรุ้งทิพย์ ศุภศิริวัฒนา
มีกำหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีแห่องค์กฐินสามัคคี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายผ้ากฐิน
  พระสงฆ์อนุโมทนาพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
  รับของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี
บทสวดมนต์
ประวัติข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
พระพุทธศาสนา
  สาระความรู้ทั่วไป
ประวัติต้นศรีมหาโพธิ์ ๔ ต้น
 ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
 การไหว้ ๕ ครั้ง
ข่าวสำนักปฏิบัติธรรม คม ชัด ลึก
นาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวช
นาคในพระไตรปิฎก
  สาระธรรม
เห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธกิจ ๕ ประการ
พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
พระสงฆ์รูปแรก
อุบาสกอุบาสิกคนแรก
ความรู้เกี่ยวกับ สีมา
พระพุทธศาสนสุภาษิตทั่วไป
บทกลอน ความตาย
บทกลอน กฎแห่งกรรม
ความรู้เรื่อง สีมา
ขอขมากรรม อโหสิกรรม
พระพุทธพจน์ น่าสนใจ
ศีลอุโบสถ
สัทธิวิหาริก หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

พระพุทธรูปและพระธาตุ
ประจำวันเกิด

ประวัติความเป็นมา
และคำบูชา

พุทธประวัติ  
เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดถึง
บุคคลและสถานที่
ที่เกี่ยวข้อง

เสียงธรรมะ
ข้อมูลอื่นๆ  
กดถูกใจ แสดงความคิดเห็น
วีดีโอ
วันสำคัญทางศาสนา
บทสวดต่างๆ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ศาลากลางน้ำ
วัดป่ามหาชัย
ข่าวสาร วัดป่ามหาชัย
ข่าวสารงานบุญ กิจกรรมคณะสงฆ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่นๆ
          การทำบุญประเพณีชาวอีสาน ปี ๒๕๖๐
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นตรี
สอบวันที่ ๑๐ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นโท-เอก
สอบวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เอกสารกำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
อนุโมทนา

กฐินสามัคคีวัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๕๙
นำโดย นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม
นางลักขณา ชัยยิ้ม

เสียงอ่านหนังสือ
 
ตารางกิจกรรม งานปฏิบัติธรรม/อบรมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
วัน-เดือน-ปี
ชื่อโครงการ-สถาบันการศึกษา-งานบุญ-กิจกรรมต่าง
ผู้เข้าร่วม
จำนวน
๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนทั่วไป จำนวน - คน
  วัดป่านาอุดมวนาราม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม พระภิกษุ/สามเณร จำนวน - รูป
       
๓๐ พ.ย.๒๕๖๐ โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุ จำนวน - รูป
  วัดป่านาอุดมวนาราม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม สามเณร จำนวน - รูป
       
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุ จำนวน - รูป
  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามเณร จำนวน - รูป
  เนื่องในวันสวรรคตครบ ๑ ปี ประชาชนทั่วไป จำนวน - คน
       
๗ ต.ค. ๒๕๖๐ กฐินสามัคคี นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร Cr:คุณน้ำ(หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)    
  นางสาวนันทิญา ปะทัง คุณรุ้งทิพย์ ศุภศิริวัฒนา    
       
๕ ตุ.ค.๒๕๖๐ วันออกพรรษา มหาปวารณา    
ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม    
     
เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย จดทะเบียน ๔ เมษายน ๒๕๕๘
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม งานปฏิบัติธรรม ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ประเพณีการทำบุญ กฐิน ผ้าป่า ข่าวสารงานบุญต่างๆ สาระความรู้ บทสวดมนต์ พระพุทธพจน์