โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พระธรรมทูต อำเภอสัญจร
วัดปทุมาราม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

2 กันยายน 2559.. พระครูสุวัฒน์วีรวงค์ เจ้าอาวาส วัดสร้างแก้ว ได้นำคณะสงฆ์ ชาวบ้านไผ่ล้อม
ร่วมกัน ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ตามโครงการ พระธรรมทูต อำเภอสัญจร คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง..
ณ วัดปทุมาราม ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม.. โดยมี พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ดร.
เป็นองค์แสดงธรรม พร้อมกับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5.. สนับสนุน โครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะ 3 ของอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม..


พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ดร.


พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ดร. มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5


ณ วัดปทุมาราม ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดศรีจำปา อำเภอนาแก วัดปทุมาราม อำเภอบ้านแพง  
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอปลาปาก มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอโพนสวรรค์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาทม
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอท่าอุเทน มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอบ้านแพง
ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาหว้า วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ